students


Displaying 1291-1316 of 1316 results.
PhotoFull NamePracticing byLevelCountrySchoolCertificateRemark
 
Shitov AlekseyDonald Mak -> Anatoly Beloshchin -> Tikhomirov Vladimir -> Ignatov Oleg1 Cup - 學員一級 ( Hok Yuen Yat Kup )RussiaYaroslavl1937
Kotov AlekseyDonald Mak -> Anatoly Beloshchin -> Tikhomirov Vladimir -> Ignatov Oleg2 Cup - 學員二級 ( Hok Yuen Yee Kup RussiaYaroslavl2116
Titov SergeyDonald Mak -> Anatoly Beloshchin -> Tikhomirov Vladimir -> Kovina Svetlana1 Cup - 學員一級 ( Hok Yuen Yat Kup )RussiaYaroslavl2117
Novorodonov AlekseyDonald Mak -> Anatoly Beloshchin -> Tikhomirov Vladimir -> Kovina Svetlana1 Cup - 學員一級 ( Hok Yuen Yat Kup )RussiaYaroslavl2118
Przhiborsky RomanDonald Mak -> Anatoly Beloshchin -> Tikhomirov Vladimir -> Kovina Svetlana1 Cup - 學員一級 ( Hok Yuen Yat Kup )RussiaYaroslavl2284
Buchak VitaliyDonald Mak -> Anatoly Beloshchin -> Tikhomirov Vladimir -> Kovina Svetlana1 Cup - 學員一級 ( Hok Yuen Yat Kup )RussiaYaroslavl2285
Lokhanin AntonDonald Mak -> Anatoly Beloshchin -> Tikhomirov Vladimir -> Ignatov Oleg1 Cup - 學員一級 ( Hok Yuen Yat Kup )RussiaYaroslavl2286
Dashkevych ArtemDonald Mak -> Anatoly Beloshchin -> Dashutin Artem3 Cup - 學員三級 ( Hok Yuen Sam Kup )UkraineYasinovataya1942
Berestovoi SergeyDonald Mak -> Anatoly Beloshchin -> Boyko Mikael2 Cup - 學員二級 ( Hok Yuen Yee Kup UkraineZaporozhye1135
Chkan DmitriyDonald Mak -> Anatoly Beloshchin -> Boyko Mikael2 Cup - 學員二級 ( Hok Yuen Yee Kup UkraineZaporozhye1136
Boyko MikaelDonald Mak -> Anatoly Beloshchin2 Cup - 學員二級 ( Hok Yuen Yee Kup
Instructor level 2
UkraineZaporozhye1009
Instructor  IWCO - Zaporozhye

статус инструктора: активен
Alkema OlehDonald Mak -> Anatoly Beloshchin -> Mikhail Boyko1 Cup - 學員一級 ( Hok Yuen Yat Kup )UkraineZaporozhye1186
Kulinich YuriyDonald Mak -> Anatoly Beloshchin -> Mikhail Boyko2 Cup - 學員二級 ( Hok Yuen Yee Kup UkraineZaporozhye1475
Zhelev PetrDonald Mak -> Anatoly Beloshchin -> Boyko Mikhail2 Cup - 學員二級 ( Hok Yuen Yee Kup UkraineZaporozhye1550
Shokarev EvgeniyDonald Mak -> Anatoly Beloshchin -> Boyko Mikhail2 Cup - 學員二級 ( Hok Yuen Yee Kup UkraineZaporozhye1551
Bobko MarinaDonald Mak -> Anatoly Beloshchin -> Boyko Mikhail2 Cup - 學員二級 ( Hok Yuen Yee Kup UkraineZaporozhye1552
Klochek DmytroDonald Mak -> Anatoly Beloshchin -> Boyko Mikael2 Cup - 學員二級 ( Hok Yuen Yee Kup UkraineZaporozhye1815
Kovalchuk IvanDonald Mak -> Anatoly Beloshchin -> Boyko Mikael2 Cup - 學員二級 ( Hok Yuen Yee Kup UkraineZaporozhye1816
Krizhanovskiy KirillDonald Mak -> Anatoly Beloshchin -> Travkin Andrey2 Cup - 學員二級 ( Hok Yuen Yee Kup RussiaZelenograd1226
Ibragimov RamilDonald Mak -> Anatoly Beloshchin -> Travkin Andrey4 Cup - 學員四級 ( Hok Yuen Sae Kup )RussiaZelenograd1229
Lapiy AndreyDonald Mak -> Anatoly Beloshchin -> Travkin Andrey2 Cup - 學員二級 ( Hok Yuen Yee Kup RussiaZelenograd1230
Fesenko AlexanderDonald Mak -> Anatoly Beloshchin -> Travkin Andrey
Donald Mak -> Anatoly Beloshchin
3 Cup - 學員三級 ( Hok Yuen Sam Kup )RussiaZelenograd1330
Germanov AlekseyDonald Mak -> Anatoly Beloshchin -> Travkin Andrey2 Cup - 學員二級 ( Hok Yuen Yee Kup RussiaZelenograd1331
Fomin AlexanderDonald Mak -> Anatoly Beloshchin -> Travkin Andrey
Donald Mak -> Anatoly Beloshchin
3 Cup - 學員三級 ( Hok Yuen Sam Kup )RussiaZelenograd1518
Lapatin RomanDonald Mak -> Anatoly Beloshchin -> ***2 Cup - 學員二級 ( Hok Yuen Yee Kup UkraineZhitomir1554
Brynskih NikolayDonald Mak -> Anatoly Beloshchin -> Ostanin Maxim3 Cup - 學員三級 ( Hok Yuen Sam Kup )RussiaZlatoust1195