students


Displaying 331-360 of 1316 results.
PhotoFull NamePracticing byLevelCountrySchoolCertificateRemark
 
Antjuhov IgorDonald Mak -> Anatoly Beloshchin -> Pavlov-Rusinov Alexander -> Tanikov Alexander1 Cup - 學員一級 ( Hok Yuen Yat Kup )RussiaBryansk1880
Meljohin IljaDonald Mak -> Anatoly Beloshchin -> Platonov Vladimir1 Cup - 學員一級 ( Hok Yuen Yat Kup )RussiaOrel1879
Sultanov AshatDonald Mak -> Anatoly Beloshchin -> Shevchenko Dmitry -> Atchibayev Artur 1 Cup - 學員一級 ( Hok Yuen Yat Kup )KazakhstanAtyrau1878
Ivanenko Anatoly​Donald Mak -> Anatoly Beloshchin -> Demenchyk Sergey4 Cup - 學員四級 ( Hok Yuen Sae Kup )KazakhstanKokshetau1877
Nikolaev Dmitry​Donald Mak -> Anatoly Beloshchin -> Demenchyk Sergey -> Ivanenko Anatoly4 Cup - 學員四級 ( Hok Yuen Sae Kup )KazakhstanKokshetau1876
Kaldybay Almat​Donald Mak -> Anatoly Beloshchin -> Demenchyk Sergey4 Cup - 學員四級 ( Hok Yuen Sae Kup )KazakhstanAstana1875
Orazbay Askhat​Donald Mak -> Anatoly Beloshchin -> Demenchyk Sergey1 Cup - 學員一級 ( Hok Yuen Yat Kup )KazakhstanAstana1874
Myktybekov Seilbek​Donald Mak -> Anatoly Beloshchin -> Demenchyk Sergey1 Cup - 學員一級 ( Hok Yuen Yat Kup )KazakhstanAstana1873
Mukushev Adi​Donald Mak -> Anatoly Beloshchin -> Demenchyk Sergey1 Cup - 學員一級 ( Hok Yuen Yat Kup )KazakhstanAstana1872
Soha Vladislav​Donald Mak -> Anatoly Beloshchin -> Demenchyk Sergey2 Cup - 學員二級 ( Hok Yuen Yee Kup KazakhstanAstana1871
Baukov Yaroslav​Donald Mak -> Anatoly Beloshchin -> Demenchyk Sergey3 Cup - 學員三級 ( Hok Yuen Sam Kup )KazakhstanAstana1870
Kazakov YuriyDonald Mak -> Anatoly Beloshchin -> Pavlov-Rusinov Alexander -> Soloviev Pavel1 Cup - 學員一級 ( Hok Yuen Yat Kup )RussiaMoscow1869
Chernukhin SergeyDonald Mak -> Anatoly Beloshchin -> Pavlov-Rusinov Alexander -> Soloviev Pavel2 Cup - 學員二級 ( Hok Yuen Yee Kup RussiaMoscow1868
Nekrasov ArtemDonald Mak -> Anatoly Beloshchin -> Pavlov-Rusinov Alexander2 Cup - 學員二級 ( Hok Yuen Yee Kup RussiaMoscow1867
Gribanov AlexeyDonald Mak -> Anatoly Beloshchin -> Pavlov-Rusinov Alexander2 Cup - 學員二級 ( Hok Yuen Yee Kup RussiaMoscow1866
Shvetsova ArinaDonald Mak -> Anatoly Beloshchin -> Pavlov-Rusinov Alexander2 Cup - 學員二級 ( Hok Yuen Yee Kup RussiaMoscow1865
Auts IgorDonald Mak -> Anatoly Beloshchin -> Pavlov-Rusinov Alexander3 Cup - 學員三級 ( Hok Yuen Sam Kup )RussiaMoscow1864
Sandal MarkDonald Mak -> Anatoly Beloshchin -> Pavlov-Rusinov Alexander2 Cup - 學員二級 ( Hok Yuen Yee Kup RussiaMoscow1863
Zaytsev BorisDonald Mak -> Anatoly Beloshchin -> Isakov Alexey1 Cup - 學員一級 ( Hok Yuen Yat Kup )RussiaMoscow1862
Egorov AlexeyDonald Mak -> Anatoly Beloshchin -> Isakov Alexey1 Cup - 學員一級 ( Hok Yuen Yat Kup )RussiaMoscow1861
Profatilov AlexeyDonald Mak -> Anatoly Beloshchin -> Isakov Alexey2 Cup - 學員二級 ( Hok Yuen Yee Kup RussiaMoscow1860
Aksenov EvgeniyDonald Mak -> Anatoly Beloshchin -> Isakov Alexey2 Cup - 學員二級 ( Hok Yuen Yee Kup RussiaMoscow1859
Chudnykh DmitryDonald Mak -> Anatoly Beloshchin -> Smirnov Leonid2 Cup - 學員二級 ( Hok Yuen Yee Kup RussiaMoscow1858
Moskvitin AndreyDonald Mak -> Anatoly Beloshchin -> Smirnov Leonid2 Cup - 學員二級 ( Hok Yuen Yee Kup RussiaMoscow1857
Sokolov VictorDonald Mak -> Anatoly Beloshchin -> Tikhomirov Vladimir -> Kovina Svetlana2 Cup - 學員二級 ( Hok Yuen Yee Kup RussiaYaroslavl1856
Kholopov SergeyDonald Mak -> Anatoly Beloshchin -> Tikhomirov Vladimir -> Kovina Svetlana4 Cup - 學員四級 ( Hok Yuen Sae Kup )RussiaYaroslavl1855
Lashkov IvanDonald Mak -> Anatoly Beloshchin -> Tikhomirov Vladimir -> Ignatov Oleg3 Cup - 學員三級 ( Hok Yuen Sam Kup )RussiaYaroslavl1854
Efimov GregoryDonald Mak -> Anatoly Beloshchin -> Tikhomirov Vladimir -> Ignatov Oleg2 Cup - 學員二級 ( Hok Yuen Yee Kup RussiaYaroslavl1853
Rybin NikolayDonald Mak -> Anatoly Beloshchin -> Tikhomirov Vladimir -> Ignatov Oleg4 Cup - 學員四級 ( Hok Yuen Sae Kup )RussiaYaroslavl1852
Rodin VitaliyDonald Mak -> Anatoly Beloshchin -> Arhipov Alexander 3 Cup - 學員三級 ( Hok Yuen Sam Kup )RussiaUlyanovsk1851