students


Displaying 1-30 of 1239 results.
PhotoFull NamePracticing byLevelCountrySchoolCertificateRemark
 
Nart ShynggysDonald Mak -> Anatoly Beloshchin -> Demenchyk Sergey1 Cup - 學員一級 ( Hok Yuen Yat Kup )KazakhstanAstana2125
Rusakov IvanDonald Mak -> Anatoly Beloshchin -> Pavlov-Rusinov Alexander -> Usynin Kirill1 Cup - 學員一級 ( Hok Yuen Yat Kup )RussiaIstra2124
Kurdyukov Evgeny Donald Mak -> Anatoly Beloshchin -> Pavlov-Rusinov Alexander1 Cup - 學員一級 ( Hok Yuen Yat Kup )RussiaMoscow2123
Lomakin AndreyDonald Mak -> Anatoly Beloshchin -> Pavlov-Rusinov Alexander1 Cup - 學員一級 ( Hok Yuen Yat Kup )RussiaMoscow2122
Liubitsev NikitaDonald Mak -> Anatoly Beloshchin -> Pavlov-Rusinov Alexander1 Cup - 學員一級 ( Hok Yuen Yat Kup )RussiaMoscow2121
Kiselev SergeyDonald Mak -> Anatoly Beloshchin -> Pavlov-Rusinov Alexander1 Cup - 學員一級 ( Hok Yuen Yat Kup )RussiaMoscow2120
Ionov AlexeyDonald Mak -> Anatoly Beloshchin -> Pavlov-Rusinov Alexander1 Cup - 學員一級 ( Hok Yuen Yat Kup )RussiaMoscow2119
Mirgorod NataliaDonald Mak -> Anatoly Beloshchin -> Olnov Eduard1 Cup - 學員一級 ( Hok Yuen Yat Kup )RussiaTomsk2115
Yunusov RamilDonald Mak -> Anatoly Beloshchin -> Olnov Eduard1 Cup - 學員一級 ( Hok Yuen Yat Kup )RussiaTomsk2114
Chen ShumengDonald Mak -> Anatoly Beloshchin -> Olnov Eduard1 Cup - 學員一級 ( Hok Yuen Yat Kup )RussiaTomsk2113
Galkina OlgaDonald Mak -> Anatoly Beloshchin -> Olnov Eduard1 Cup - 學員一級 ( Hok Yuen Yat Kup )RussiaTomsk2112
Valikayev VladimirDonald Mak -> Anatoly Beloshchin -> Olnov Eduard1 Cup - 學員一級 ( Hok Yuen Yat Kup )RussiaTomsk2111
Baygaskin AyanDonald Mak -> Anatoly Beloshchin -> Olnov Eduard1 Cup - 學員一級 ( Hok Yuen Yat Kup )RussiaTomsk2110
Adolf GeorgyDonald Mak -> Anatoly Beloshchin -> Smirnov Leonid1 Cup - 學員一級 ( Hok Yuen Yat Kup )RussiaMoscow2109
Davydov MaximDonald Mak -> Anatoly Beloshchin -> Smirnov Leonid1 Cup - 學員一級 ( Hok Yuen Yat Kup )RussiaMoscow2108
Dolinskaya AlexandraDonald Mak -> Anatoly Beloshchin -> Smirnov Leonid1 Cup - 學員一級 ( Hok Yuen Yat Kup )RussiaMoscow2107
Isaeva AnnaDonald Mak -> Anatoly Beloshchin -> Smirnov Leonid1 Cup - 學員一級 ( Hok Yuen Yat Kup )RussiaMoscow2106
Novorodonov AlekseyDonald Mak -> Anatoly Beloshchin -> Tikhomirov Vladimir -> Kovina Svetlana1 Cup - 學員一級 ( Hok Yuen Yat Kup )RussiaYaroslavl2118
Titov SergeyDonald Mak -> Anatoly Beloshchin -> Tikhomirov Vladimir -> Kovina Svetlana1 Cup - 學員一級 ( Hok Yuen Yat Kup )RussiaYaroslavl2117
Kotov AlekseyDonald Mak -> Anatoly Beloshchin -> Tikhomirov Vladimir -> Ignatov Oleg2 Cup - 學員二級 ( Hok Yuen Yee Kup RussiaYaroslavl2016
Sukonkin AndrewDonald Mak -> Anatoly Beloshchin -> Kuznetsov Yuriy1 Cup - 學員一級 ( Hok Yuen Yat Kup )RussiaPereslavl-Zaleski2105
Saperova KseniaDonald Mak -> Anatoly Beloshchin -> Pavlov-Rusinov Alexander 1 Cup - 學員一級 ( Hok Yuen Yat Kup )RussiaMoscow2104
Tibilov RustamDonald Mak -> Anatoly Beloshchin -> Pavlov-Rusinov Alexander -> Shutko Dmitry1 Cup - 學員一級 ( Hok Yuen Yat Kup )RussiaVolgograd2103
Ribakov Georgiy Donald Mak -> Anatoly Beloshchin -> Arhipov Alexander -> Stekolshikov Evgeniy 3 Cup - 學員三級 ( Hok Yuen Sam Kup )RussiaNizhnekamsk2102
Borissova ElizovetaDonald Mak -> Anatoly Beloshchin -> Demenchyk Sergey2 Cup - 學員二級 ( Hok Yuen Yee Kup KazakhstanAstana2101
Mescheryakova VeneraDonald Mak -> Anatoly Beloshchin -> Shevchenko Dmitry2 Cup - 學員二級 ( Hok Yuen Yee Kup RussiaKazan2100
Ildar KhayrutdinovDonald Mak -> Anatoly Beloshchin -> Shevchenko Dmitry1 Cup - 學員一級 ( Hok Yuen Yat Kup )RussiaKazan2099
Gusev IlyaDonald Mak -> Anatoly Beloshchin -> Shevchenko Dmitry1 Cup - 學員一級 ( Hok Yuen Yat Kup )RussiaKazan2098
Kharmatullin ArthurDonald Mak -> Anatoly Beloshchin -> Shevchenko Dmitry1 Cup - 學員一級 ( Hok Yuen Yat Kup )RussiaKazan2097
Galimzyanov GadelDonald Mak -> Anatoly Beloshchin -> Shevchenko Dmitry1 Cup - 學員一級 ( Hok Yuen Yat Kup )RussiaKazan2096